قطعی اینترنت و افزایش قیمت سرویس ها

سلام

کاربران گرامی توجه نمایند

با توجه به اینکه اینترنت برای مدت زمانی از دسترس خارج شد

و ما سعی کردیم در زمان قطعی اینترنت نیز سرویس خود  را  ارائه دهیم و کاربران را حداقل با سرعت متوسط نیز به اینترنت متصل نمائیم

==========================

با توجه به بالا بودن هزینه تمام شده سرویس ها مجبور شدیم که قیمت برخی از پلان ها را حداقل مقدار افزایش دهیم

تا بتوانیم در چنین شرایطی  همانند قطعی گذشته سرویس را به کاربران خود ارائه دهیم

=======================

هم چنین با توجه با افزایش قیمت سرویس ها سعی ما بر این می باشد که به صورت مداوم کد های تخفیف را در اختیار کاربران قرار دهیم

در صورتی که سوالی دارید لطفا با پشتیبانی در ارتباط باشید