* توجه: با آپدیت جدید ویندوز فون موسوم به GDR 1 ، که برای توسعه دهندگان در دسترس قرار گرفته، امکان اتصال به L2TP VPN نیز فراهم شده است.
اگر در منوی VPN گزینه L2TP with IPSec وجود ندارد، باید آپدیت GDR1 را دریافت کنید.
برای اتصال به L2TP VPN در Windows Phone از طریق زیر عمل نمایید:

در عکس زیر:
۱-آدرس سرور را وارد کنید،
۲- Connect Using را username + password + preshared key انتخاب کنید،
۳- یوزرو پسورد خود را وارد کنید،
۴- Preshared Key را 123456 وارد کنید،
۵- گزینه Connect automatically را Off کنید و save کنید.
توجه :سرور های L2TP بعد از خرید به ایمیل شما ارسال شده است.

بعد از اتصال، یک علامت کوچک قفل در کنار آیکون Wifi ظاهر می‌شود.

اکنون VPN شما متصل شده است.