برای اتصال به کانکشن هوشمند کافی است شما یکی از کانکشن های هوشمند را دانلود کنید و بر روی سیستم خود نصب کنید

سپس اجرا نمائید و با وارد کردن نام کاربری رو رمز عبور به کانکشن وارد شده و با انتخاب یکی از سرویس های موجود اقدام به اتصال نمائید

توجه: در صورتی که هنگام نصب یا اجرای برنامه مشکل داشتید لطفا با پشتیبانی در تماس باشید

توجه : در صورتی که هنگام اتصال با مشکل سرعت و عدم اتصال مواجه شدید لطفا با سایر سرویس های موجود در کانکشن متصل شوید.

کانکشن شماره یک شامل سرویس های  , iNETV2 , STunnel , Tunnel+ ,PM9 , HTTPS

دانلود کانکشن هوشمند شماره یک

کانکشن شماره دو شامل سرویس های  , iNETV2 , STunnel , Tunnel+ ,PM9 , HTTPS

دانلود کانکشن هوشمند شماره دو

کانکشن شماره سه شامل سرویس های OBFS , FTE , STunnel , Tunnel+ ,PM9 , HTTPS

دانلود کانکشن هوشمند شماره سه